خالق دست خدا، به خدا بازگشت

By آذر ۴, ۱۳۹۹ یادداشت های شخصی

جهان در سوگ فوت خداوندگار فوتبال…اسطوره چند هفته بعد از عبور از ۶۰ سالگی بدرود حیات گفت

خدا حافظ دیه گوی بزرگ…تو که چند نسل را با هنرمندی خود به وجد آوردی و همچنان لذت دیدن دریبل های تو در ذهن هواداران ماندگار است

روحت شاد که سال های متمادی جهانی را شاد کردی

از افتخارات من این است که در دوره ای زندگی کرده ام که بزرگی چون مارادونای دست نیافتنی ، با بازی های چشم نواز خود مرا به وجد می آورد و همیشه عاشقانه به تماشای دریبل هایش می نشستم….روحت شاد دیه گوی فراموش نشدنی….خداوندگار فوتبال

Leave a Reply