شرکت دانش بنیان شبیه سازان شریف

By مهر ۲, ۱۳۹۵ پیشنهادات کار

بسمه تعالی

شرکت دانش بنیان شبیه سازان شریف، فعال در زمینه شبیه سازی و تحلیل در مهندسی مکانیک و برگزار کننده آموزشهای تخصصی مربوط، از افراد خلاق و علاقه­مند به یادگیری، برای همکاری بلندمدت در انجام پروژه های متنوع پژوهشی و صنعتی، دعوت می نماید. علاقه­مندان می توانند برای ثبت سوابق خود به آدرس IRANSYS.ir/employeeمراجعه نمایند. کسانی که زودتر اقدام به تکمیل فرم نمایند در اولویت بررسی قرار میگیرند.

عنوان شغل مدرک تحصیلی و رشته ویژگی های تخصصی ویژگی های عمومی
کارشناس شبیه سازی جامدات کارشناسی و بالاتر در مهندسی مکانیک- جامدات

         مسلط به مبانی مکانیک جامدات

         آشنایی به نرم افزار ANSYS یا نرم افزارهای مشابه

         آشنایی به یکی از نرم افزارهای CAD

         علاقه مند به پژوهش و مطالعه در حوزه های متنوع مهندسی

         علاقه مند به کار گروهی

         آشنایی با گزارش نویسی

         تسلط به زبان انگلیسی فنی

         تمایل به همکاری بلندمدت

کارشناس ارشد شبیه سازی جامدات کارشناسی ارشد و دکترا در مهندسی مکانیک-جامدات

         مسلط به مبانی مکانیک جامدات

         مسلط به مبانی روش اجزاء محدود

         تسلط به شبیه سازی المان محدود در نرم افزار ANSYS

         آشنایی به یکی از نرم افزارهای CAD

         سابقه انجام پروژه های صنعتی

کارشناس شبیه سازی سیالات کارشناسی و بالاتر در مهندسی مکانیک- سیالات

         مسلط به مبانی مکانیک سیالات

         آشنایی به نرم افزار Fluent، CFX یا نرم افزارهای مشابه

 
   

a

 

Leave a Reply