بررسی آماری کنکورهای کرونایی ۱۳۹۹

By آبان ۱۲, ۱۳۹۹ یادداشت های شخصی

برگرفته از خبرگزاری تابناک

کد خبر:۱۰۱۲۸۳۵
تاریخ انتشار:۱۳ آبان ۱۳۹۹ – ۱۰:۱۸۰۳ November 2020

 

به گزارش «تابناک» به نقل از مهر، همچنین میزان قبولی در کنکور سراسری، کنکور کارشناسی ارشد و کنکور دکتری نیمه متمرکز سال ۱۳۹۹ نشان می‌دهد که زنان در صدر قبولی‌های این سه آزمون قرار دارند.

بیشترین میزان پذیرش در دوره‌های شهریه پرداز است و سهم دوره روزانه از این آزمون‌ها کمتر است به گونه‌ای که سهم پذیرش دانشجو در دوره‌های روزانه کنکور سراسری، کنکور کارشناسی ارشد و کنکور دکتری نیمه متمرکز سال ۱۳۹۹ به ترتیب ۳۸ درصد، ۲۵ درصد و ۴۲ درصد است.

جدول آماری آزمون‌های سراسری سال ۱۳۹۹

نام آزمون آمار ثبت نام کنندگان آمار شرکت کنندگان آمار مجازین / انتخاب رشته آمار پذیرفته شدگان جنسیت دوره روزانه دوره شبانه پیام نور غیرانتفاعی / خودگردان / سایر دوره‌ها
آزمون دکتری «Ph.D» (نیمه‌متمرکز) سال ۱۳۹۹ ۱۷۹ هزار و ۷۰۴ داوطلب ۷۰ درصد ثبت نام کنندگان مجازین: ۱۱۶ هزار و ۴۰ نفر ۱۲ هزار و ۴۸۵ نفر پذیرفته‌شدگان مرد: ۷ هزار و ۹ نفر ۹ هزار و ۳ نفر در دوره روزانه یک هزار و ۷۴۴ نفر در دوره شبانه (نوبت دوم) ۲۹۳ نفر در دانشگاه پیام نور ۵۲۵ نفر در دانشگاه‌های غیرانتفاعی / ۹۲۰ نفر در پردیس‌های خودگردان
انتخاب رشته: ۸۷ هزار و ۴۴۵ نفر پذیرفته‌شدگان زن: ۵ هزار و ۴۷۶ نفر
معرفی به دانشگاه: ۴۱ هزار و ۳۶۲ نفر
آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۳۹۹ ۶۹۴ هزار و ۴۱۷ داوطلب ۷۰ درصد ثبت نام کنندگان مجازین: ۴۲۴ هزار و ۲۷۶ نفر ۱۴۶ هزار و ۵۲۲ نفر پذیرفته‌شدگان مرد: ۸۰ هزار و ۲۵۰ نفر ۴۸ هزار و ۸۶۹ نفر در دوره روزانه ۱۳ هزار و ۸۰۵ نفر در دوره شبانه (نوبت دوم) ۹ هزار و ۹۲۴ نفر در دانشگاه پیام نور / یک هزار و ۹۴۲ نفر در دوره پیام نور – مجازی ۹ هزار و ۴۹۷ نفر در دوره پردیس خودگردان / ۳ هزار و ۵۰۴ نفر دوره غیرانتفاعی -مجازی / ۴۹ هزار و ۵۵۱ نفر دوره غیرانتفاعی / ۹ هزار و ۴۰۷ نفر مجازی
انتخاب رشته: ۲۲۹ هزار و ۳۹۷ نفر پذیرفته‌شدگان زن: ۶۶ هزار و ۲۷۲ نفر
کنکور سراسری سال ۱۳۹۹ یک میلیون و ۳۹۳ هزار و ۲۳۳ داوطلب

 

یک میلیون و ۱۶۶ هزار نفر مجازین: یک میلیون و ۱۲ هزار و ۴۰۶ نفر ۱۸۹ هزار و ۹۴۸ نفر پذیرفته‌شدگان زن: ۱۰۱ هزار و ۹۱۲ نفر ۱۱۸ هزار و ۵۰ نفر در دوره روزانه ۱۸ هزار و ۶۹۸ نفر در دوره شبانه (نوبت دوم) ۱۳ هزار و ۴۶ نفر در دانشگاه پیام نور ۱۸ هزار و ۷۹۷ نفر در دانشگاه فرهنگیان / ۱۳ هزار و ۳۹۵ نفر در دوره‌های غیرانتفاعی / ۵۱۴ نفر، در پردیس‌های خودگردان / ۵ هزار و ۳۳۹ نفر، در دوره‌های شهریه پرداز / ۲ هزار و ۱۰۹ نفر در دوره‌های شهریه پرداز
انتخاب رشته: ۴۶۹ هزار و ۹۴ نفر پذیرفته‌شدگان مرد: ۸۸ هزار و ۳۶ نفر

پذیرش ۳۰ درصدی داوطلبان در آزمون دکتری

بررسی آماری آزمون دکتری «Ph.D» (نیمه‌متمرکز) سال ۱۳۹۹ دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی وابسته به وزارت علوم نشان می‌دهد که از تعداد ۱۷۹ هزار و ۷۰۴ داوطلب ثبت نام کننده در آزمون در نهایت تعداد ۱۲ هزار و ۴۸۵ نفر پذیرفته شدند. اما با توجه به شیوع بیماری کرونا، حدود ۳۰ درصد از داوطلبان ترجیح دادند که در آزمون شرکت نکنند.

آزمون ورودی دوره دکتری «Ph.D» (نیمه‌متمرکز) سال ۱۳۹۹ دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی کشور اولین آزمون کشوری در ایام کرونا بود که برگزار شد. تعداد ۱۷۹ هزار و ۷۰۴ داوطلب ثبت نام کرده بودند که ۷۰ درصد در جلسه آزمون حاضر بودند.

از میان حاضران در جلسه آزمون تعداد ۱۱۶ هزار و ۴۰ نفر در آزمون دکتری ۹۹ مجاز شدند و پس از اتمام فرآیند انتخاب رشته تعداد ۸۷ هزار و ۴۴۵ نفر نسبت به تکمیل فرم انتخاب رشته خود اقدام کردند و ۴۱ هزار و ۳۶۲ نفر برای فرآیند مصاحبه به دانشگاه‌ها معرفی شدند.

از میان ۴۱ هزار و ۳۶۲ نفر برای فرآیند مصاحبه به دانشگاه‌ها معرفی شده بودند در نهایت ۱۲ هزار و ۴۸۵ نفر پذیرفته شده‌اند که از این تعداد ۵ هزار و ۴۷۶ نفر زن و ۷ هزار و ۹ نفر مرد هستند این میزان حدود ۳۰ درصد معرفی شدگان است.

از تعداد ۱۲ هزار و ۴۸۵ نفر پذیرفته شده نهایی تعداد ۹ هزار و ۳ نفر در دوره روزانه، تعداد ۱ هزار و ۷۴۴ نفر در دوره شبانه، تعداد ۲۹۳ نفر در دانشگاه پیام نور، تعداد ۵۲۵ نفر در دانشگاه‌های غیرانتفاعی و تعداد ۹۲۰ نفر در پردیس‌های خودگردان پذیرفته شده‌اند.

بیشترین پذیرش دانشجوی ارشد در دوره‌های شهریه پرداز

بررسی آماری آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۳۹۹ نیز نشان می‌دهد از که تعداد ۶۹۴ هزار و ۴۱۷ داوطلب ثبت نام کننده در این آزمون ۷۰ درصد در جلسه آزمون حاضر شدند. از میان حاضران در کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ تعداد ۴۲۴ هزار و ۲۷۶ نفر مجاز به انتخاب رشته شدند و تعداد ۲۲۹ هزار و ۳۹۷ نفر فرم انتخاب رشته خود را تکمیل کردند.

از تعداد ۲۲۹ هزار و ۳۹۷ نفری که فرم انتخاب رشته خود را تکمیل کرده بودند تعداد ۱۴۶ هزار و ۵۲۲ نفر پذیرفته شدند که از این تعداد ۸۰ هزار و ۲۵۰ نفر مرد و ۶۶ هزار و ۲۷۲ نفر زن بوده‌اند.

از تعداد ۱۴۶ هزار و ۵۲۲ نفر پذیرفته شده نهایی در آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۳۹۹، تعداد ۹ هزار و ۴۹۷ نفر در دوره پردیس خودگردان، یک هزار و ۹۴۲ نفر در دوره پیام نور – مجازی، ۹ هزار و ۹۲۴ نفر در دانشگاه پیام نور، ۴۸ هزار و ۸۶۹ نفر در دوره روزانه، ۳ هزار و ۵۰۴ نفر دوره غیرانتفاعی -مجازی، ۴۹ هزار و ۵۵۱ نفر دوره غیرانتفاعی، ۹ هزار و ۴۰۷ نفر مجازی و ۱۳ هزار و ۸۰۵ نفر در دوره نوبت دوم پذیرفته شدند.

در مجموع از میان پذیرفته شدگان تعداد ۹۷ هزار و ۶۵۳ نفر در دوره‌های شهریه پرداز مقطع کارشناسی ارشد قبول شده‌اند.

بیشترین قبولی زنان در کنکور سراسری ۹۹

همچنین آمار ثبت نام کنندگان و قبولی‌های آزمون سراسری سال ۹۹ نشان می‌دهد که برتری در این آزمون با زنان است.

از تعداد یک میلیون و ۳۹۳ هزار و ۲۳۳ کارت صادر شده در آزمون سال ۹۹ تعداد یک میلیون و ۱۶۶ هزار نفر در جلسه آزمون حاضر بوده‌اند که تعداد یک میلیون و ۱۲ هزار و ۴۰۶ نفر مجاز به انتخاب رشته در کنکور سراسری ۹۹ شدند.

از میان یک میلیون و ۱۲ هزار و ۴۰۶ نفر مجاز به انتخاب رشته در کنکور سراسری ۹۹ تعداد ۴۶۹ هزار و ۹۴ نفر نسبت به تکمیل فرم انتخاب رشته خود اقدام کردند.

از تعداد ۴۶۹ هزار و ۹۴ نفر داوطلب کنکور ۹۹ که فرم انتخاب رشته خود را تکمیل کردند در نهایت تعداد ۱۸۹ هزار و ۹۴۸ نفر پذیرفته شدند.

از مجموع ۱۸۹ هزار و ۹۴۸ نفر پذیرفته شده رشته‌های با آزمون کنکور سراسری سال ۱۳۹۹، تعداد ۱۰۱ هزار و ۹۱۲ نفر معادل ۵۳.۶ درصد پذیرفته شدگان زن و ۸۸ هزار و ۳۶ نفر معادل ۴۶.۴ درصد پذیرفته شدگان مرد بودند.

در رشته‌های با آزمون کنکور سراسری سال ۱۳۹۹ در دوره روزانه ۱۱۸ هزار و ۵۰ نفر، در دوره شبانه (نوبت دوم) ۱۸ هزار و ۶۹۸ نفر، در دانشگاه پیام نور ۱۳ هزار و ۴۶ نفر، در دانشگاه فرهنگیان ۱۸ هزار و ۷۹۷ نفر، در دوره‌های غیرانتفاعی ۱۳ هزار و ۳۹۵ نفر، در پردیس‌های خودگردان ۵۱۴ نفر، در دوره‌های شهریه پرداز ۵ هزار و ۳۳۹ نفر، در دانشگاه آزاد (۴ رشته) ۲ هزار و ۱۰۹ نفر پذیرفته شدند.

Leave a Reply