ویدئوی جلسات کلاسی درس برنامه نویسی

By دی ۲۴, ۱۳۹۹ اطلاعیه ها

ویدئو های مربوط به جلسات کلاسی درس برنامه نویسی  در دانشگاه تهران در ادامه قابل دریافت می باشد.

لازم به یادآوری است که برخی کلاس ها (با توجه به اعلام دیرهنگام نتایج کنکورسراسری بدلیل شیوع کرونا) با بیش از یک ماه تاخیر نسبت به سایر دروس در تاریخ ۱۷ آبان ماه ۹۹ آغاز شد. درس برنامه نویسی نیز به همین دلیل با تاخیر آغاز گردید.

 

۱-ویدئوی تدریس جلسه اول ۹۹۰۸۱۷ را از اینجا دانلود کنید

۲-ویدئوی تدریس جلسه دوم ۹۹۰۸۲۴ را از اینجا دانلود کنید

۳-ویدئوی تدریس جلسه سوم ۹۹۰۸۲۶ را از اینجا دانلود کنید

۴-ویدئوی تدریس جلسه چهار ۹۹۰۹۰۱ را از اینجا دانلود کنید

۵-ویدئوی تدریس جلسه پنج ۹۹۰۹۰۳ را از اینجا دانلود کنید

۶-ویدئوی تدریس جلسه شش ۹۹۰۹۰۸ را از اینجا دانلود کنید

۷-ویدئوی تدریس جلسه هفت ۹۹۰۹۱۰ را از اینجا دانلود کنید

۸-ویدئوی تدریس جلسه هشت ۹۹۰۹۱۵ را از اینجا دانلود کنید

۹-ویدئوی تدریس جلسه نه ۹۹۰۹۱۷ را از اینجا دانلود کنید (ادیتور و کامپایلر)

۱۰-ویدئوی تدریس جلسه ده ۹۹۰۹۲۲ را از اینجا دانلود کنید (تولید یک برنامه ساده)

۱۱-ویدئوی تدریس جلسه یازده ۹۹۰۹۲۴ را از اینجا در سه بخش جداگانه ۱ , ۲ , ۳  دانلود کنید (حلقه و کنترل)

۱۲-ویدئوی تدریس جلسه دوازدهم ۹۹۰۹۲۹

۱۳-ویدئوهای تدریس جلسه سیزدهم ۹۹۱۰۰۱ را از اینجا و اینجا دانلود کنید

۱۴-ویدئوی تدریس (توضیحات استاد) مربوط به جلسه چهاردهم ۹۹۱۰۰۶ را از اینجا دانلود کنید

۱۵-ویدئوی تدریس آفلاین مربوط به جلسه پانزدهم ۹۹۱۰۰۸ را از اینجا دانلود کنید

۱۶-ویدئوی تدریس  مربوط به جلسه شانزدهم ۹۹۱۰۱۳ را اینجا در سه بخش جداگانه  ۱ و ۲ و ۳  دانلود کنید ( آرایه)

۱۷-ویدئوی تدریس مربوط به جلسه هفدهم ۹۹۱۰۱۵ را اینجا در دو بخش جداگانه ۱ و ۲ دانلود کنید (رشته ها و…)

۱۸-ویدئوی تدریس آفلاین مربوط به جلسه هجدهم ۹۹۱۰۲۰ را از اینجا دانلود کنید

۱۹-ویدئوی تدریس آفلاین مربوط به جلسه نوزدهم ۹۹۱۰۲۲ را از اینجا دانلود کنید

۲۰-ویدئوی تدریس آفلاین مربوط به جلسه بیستم 991027  را از اینجا دانلود کنید(مقدمه ای بر برنامه نویسی شی گرا)

۲۱-ویدئوی تدریس آفلاین مربوط به جلسه بیست و یکم ۹۹۱۱۰۴ را از اینجا دانلود کنید (مفاهیم اولیه شی گرایی)

۲۲-ویدئوی تدریس آفلاین مربوط به جلسه بیست ودوم ۹۹۱۰۲۹ را از اینجا دانلود کنید

Leave a Reply