موضوعات پیشنهادی و زمانبندی مربوط به ارائه درس برنامه نویسی – هر دو گروه

By اردیبهشت ۱۳, ۱۴۰۰ اطلاعیه ها

تذکرات مهم :

– با توجه به اینکه در هر روز دو ارائه انجام می شود ، ارائه ها حداکثر در ۱۵ دقیقه باید انجام گیرد. البته سعی شود فایل ها بصورت کامل و طبق چارچوب استاندارد تهیه گردد اما در رابطه با مدیریت زمان ارائه به شدت تاکید می گردد.

– به تذکراتی که در رابطه با ارائه و تهیه فایل ها گفته شده(در کلاس) ونوشته شده(در سایت) حتما توجه نمایید تا دچار کسرنمره نگردید

-تمامی ارائه ها باید با مثال همراه باشد

-آخرین مهلت تحویل فایل ها برای تمام موضوعات، حداکثر۲روز بعد از زمان ارائه می باشد و بعد از آن به ازای هر روز تاخیر، یک دهم نمره بعنوان جریمه کسرخواهد شد.

گروه شماره سه:

۱-     مفاهیم اولیه برنامه نویسی و پیش نیازهای یادگیری آن خانم ها مهسا میرزایی، فریما طاهری نسب و آقای سعید حاتم پور(۲۱فروردین)

۲-     مقدمه ای بر تحلیل و طراحی شی گرا آقایان محمد مهدی احمدوند، فرزاد  اقدسی، بهراد محمودی(۲۸فروردین)

۳-     مفاهیم اولیه شی گرایی، انواع روابط بین کلاس ها، نمادگذاری خانم ها ملیکا علیزاده، ملیکا راهدان، نیلوفر عربی(۲۸فروردین)

۴-     روش های طراحی، اصول شی گرایی ، مدل شی و مزایای آن آقایان نوید شکرخدارا، احمدرضا مکرمی و خانم نیوشا نظری(۴اردیبهشت)

۵-     معرفی ، تاریخچه و ویژگی های سی پلاس پلاس خانم ها هدیه خلیلی ، فاطمه شیرمحمدی وآقای امید نصیری   و محمد مسعودیان(۴اردیبهشت)

۶-     ادیتورها، کامپایلرها و انواع داده ها در سی پلاس پلاس آقایان کاظم سلیمانی، آیدین دارانداش و خانم فاطمه ظاهری(۱۱اردیبهشت)

۷-     ساختارهای تصمیم گیری و تکرار(if , for)   آقایان امیرمحمدبراتی، علی بیگی و علی بیگی(۱۱اردیبهشت)

۸-     سایر ساختارهای تکرار(به جزfor) و بررسی تفاوت ها آقایان امیرحسین بیاتی ، آرین آزادجو و خانم مریم حاجی پور(۱۸اردیبهشت)

۹-     اعداد تصادفی و داده های از نوع شمارشی در برنامه نویسی آقایان پویا پیشکار،محمدهادی میناخانی،امیرحسین معصومی (۱۸اردیبهشت)

۱۰- آرایه های یک بعدی،تعریف ،کاربرد ومشخصات آقایان امیرمهدی پریشان، آریا باستانی و خانم فاطمه زهرا کاوسی(۲۵اردیبهشت)

۱۱- آرایه های چند بعدی، تعریف ،کاربرد ومشخصات  آقایان علی سلطانی ، مصطفی حیدری و خانم الهه افشار(۲۵اردیبهشت)

۱۲- توابع ، توابع بازگشتی، توابع درون خطی خانم ها پگاه داخته ، نگین آقا داوودی و آقای مهدی روستا(۱خرداد)

۱۳- ساختارها و اشاره گرهاآقای سیدمحمدایروانی، خانم دیباتوسلی(۱خرداد)

۱۴- عملگرnew، رشته ها، موارد استفاده وتوابع مربوطه (۸خرداد)

۱۵- Uml(زبان مدلسازی یکپارچه (۸خرداد)

 

گروه شماره چهار:

۱-     مفاهیم اولیه برنامه نویسی و پیش نیازهای یادگیری آن (۱۱اردیبهشت)

۲-     مقدمه ای بر تحلیل و طراحی شی گرا آقای خدارحمی ، خانم نیلوفر قیاسی (۲۱فروردین)

۳-     مفاهیم اولیه شی گرایی، انواع روابط بین کلاس ها، نمادگذاری آقای محمدجوادپاکپور (۲۸فروردین) (جریمه تاخیر)

۴-     روش های طراحی، اصول شی گرایی ، مدل شی و مزایای آن (۴اردیبهشت)

۵-     معرفی ، تاریخچه و ویژگی های سی پلاس پلاس آقایان امیرحسین غلامزاده و محمد علی جاسم زاده بحرانی(۲۸فروردین)

۶-     ادیتورها، کامپایلرها و انواع داده ها در سی پلاس پلاس خانم ها لیلا نوری،بهارکاظمی و آقای امیر حسام اصغری (۴اردیبهشت)

۷-     ساختارهای تصمیم گیری و تکرار(if , for)   آقای سجادساسانی(۱۱اردیبهشت)

۸-     سایر ساختارهای تکرار(به جزfor) و بررسی تفاوت ها آقای بهرام بوشهری (جریمه تاخیر*)(۱۸اردیبهشت)

۹-     اعداد تصادفی و داده های از نوع شمارشی در برنامه نویسی (۲۵اردیبهشت)

۱۰- آرایه های یک بعدی،تعریف ،کاربرد ومشخصات آقایان شاهرخ اسکندری، امیر حسین اکرمی (۱۸اردیبهشت)

۱۱- آرایه های چند بعدی، تعریف ،کاربرد ومشخصات آقای علی صفری ، خانم میترا محمدی (۲۵اردیبهشت)(جریمه تاخیر)

۱۲- توابع ، توابع بازگشتی، توابع درون خطی خانم ها آیدا خواجه حقوردی ، مرجان شاداب و آقای سپهرسپهری(۸خرداد)

۱۳- ساختارها و اشاره گرها آقایان محمدمهدی داوری، محمدکیان سخی، علیرضا رهبر (۸خرداد)

۱۴- عملگرnew، رشته ها، موارد استفاده وتوابع مربوطه خانم صدف محمودی(جریمه تاخیر**) (۱خرداد)

۱۵- Uml(زبان مدلسازی یکپارچه  آقایان امیرعباس ابراهیمی و پوریا پورسلطانی شهر بابک (۱خرداد)

Leave a Reply